Tekst rond een cirkel in After Effects wikkelen

Angie Taylor plaatste een snelle tip over het inwikkelen van tekst rond een cirkel in After Effects.

Er is nog een intro-zelfstudie over de "nieuwere" manier om padtekst te doen hier bij AEtuts, Animeren van tekst langs een pad in After Effects - AE Basix en enkele toevoegdetails op de AE ​​Help-pagina Maken en animeren van tekst op een pad. En Eran Stern publiceerde een meer gecompliceerde video-tutorial, Tornado Text, die laat zien hoe 3D-tekstanimatie per personage kan worden gebruikt om tekst te animeren langs een pad in de vorm van een 3D-tornado.


De "oude" manier om tekst-op-een-pad uit te voeren was met de nu niet meer gebruikte Pad Text plug-in. Het was heel gemakkelijk te gebruiken en als u werkt aan een project dat is gemaakt in een oudere versie van After Effects en het padteksteffect is toegepast, kunt u met CS5 het padteksteffect blijven gebruiken. Overigens beïnvloedt de eerste hoekpunt van een gesloten masker de besturing van maskerpaden.

Meer in het algemeen heeft Focal Press gratis video-intro's naar de AE-tekstengine "Textacy" van After Effects Apprentice door Chris en Trish Meyer. Hier is een voorbeeld: